ข่าวกิจกรรม

สอ.ชม.จำกัด ต้อนรับคณะดูงากจากหน่วยงานต่างๆ

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 07 ก.พ. 2563 เวลา 15:30 น.
 485
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์  ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด 
พร้อมด้วย คณะกรรมการ ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ฯ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหลายหน่วยงาน 
ได้แก่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์  2563   ต้อนรับ  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จำกัด 
และวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2563  ต้อนรับ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี  จำกัด 


โดยคณะศึกษาดูงานต่างได้แลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารพัฒนาสหกรณ์ร่วมกัน กับทางคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด  
ณ ห้องประชุมชั้น 2  สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด