ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 14 ต.ค. 2563 เวลา 08:30 น.
 67
               นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด จำนวน 96 คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ประสบการณ์ให้แก่บุคลากร และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสหกรณ์ โดยนำความรู้ แนวความคิดที่แตกต่างมาประยุกต์ และพัฒนาใช้กับกิจการของสหกรณ์ต่อไป ซึ่งมีคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ร่วมให้การต้อนรับ วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องคำหลวง ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด