ติดต่อเรา

ติดต่อเรา


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
ChiangMai Teacher's Thrift & Credit Cooperative Ltd.

 
 
 
 

ที่อยู่:   

175 หมู่ 2 ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

 

175 Moo 2, Somphot Chiang Mai 700 Pi Rd., Thasala, Muang ChiangMai, ChiangMai 50000

โทรศัพท์:   

0 5385 1888

Facebook:   

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

Line Official:   

@cmcoop

เวลาทำการ:   

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.   (การเงิน ปิดทำการเวลา 15.00 น.)

 
 
UploadImage

UploadImage