ข่าวสวัสดิการ

โดย admin -  วันที่ 05 พ.ค. 2564 เวลา 08:30 น.

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2564 (สำหรับผู้สมัครใหม่)

สอบถามเพิ่มเติม... งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ โทร: 0 5385 1888 ต่อ 200-202 มือถือ: ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 23 เม.ย. 2564 เวลา 16:19 น.

สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สอบถามเพิ่มเติม... กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ โทร. 0 5385 1888 ต่อ 100-105 มือถือ: 08 8269 1...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 05 เม.ย. 2564 เวลา 16:09 น.

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยกองทุนเสริมสร้างความมั่นคงสหกรณ์ พ.ศ. 2564

>>> ระเบียบอื่นเพิ่มเติม <<<

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 05 เม.ย. 2564 เวลา 08:30 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการ \"โครงการหกสิบยี่สิบแสน\" ประจำปี 2564

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการ "โครงการหกสิบยี่สิบแสน" ประจำปี 2564 โดยนำเข้าบัญชีของสมาชิกที่มีไว้กับสหกรณ์ฯ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 05 มี.ค. 2564 เวลา 12:47 น.

การต่ออายุกรรมธรรม์ปี 2564 ของกรมธรรม์ที่ 4

สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่หน่วยบริการของท่าน หรือที่งานสวัสดิการ กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิก...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 03 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 น.

การจ่ายเงินสวัสดิการโครงการ \"หกสิบยี่สิบแสน\" ประจำปี 2564

เงินสวัสดิการโครงการ “หกสิบยี่สิบแสน” ประจำปี 2564 สมาชิกที่มีคุณสมบัติตามประกาศ ติดต่อสอบถามและตรวจสอบรายชื่อได้ที่หน่วยบริการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 06 ม.ค. 2564 เวลา 08:30 น.

แจ้งกำหนดการอบรมสมาชิกใหม่แบบออนไลน์

เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 ดังนั้น การอบรมสมาชิกใหม่ ...

โดย admin -  วันที่ 04 ม.ค. 2564 เวลา 10:06 น.

ปฏิทินการชำระเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม(ภาคสมัครใจ) ประจำปี 2564

สอบถามเพิ่มเติม... งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ โทร: 0 5385 1888 ต่อ 200-202 มือถือ: ...

โดย admin -  วันที่ 22 ก.ย. 2558 เวลา 15:07 น.

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558

เงินสวัสดิการตามตารางหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการ ...

โดย admin -  วันที่ 05 ส.ค. 2558 เวลา 09:02 น.

เงินทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก สมาชิกผู้มีสิทธิขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้.- ...

อัลบั้มภาพ