ข่าวสวัสดิการ

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม ระหว่างวันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2565 (สำหรับผู้สมัครใหม่)

โดย Administrators
 วันที่ 08 ส.ค. 2565 เวลา 08:30 น.
 17488
UploadImage
>> ดาวน์โหลดใบคำขอเอาประกันกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม <<


สอบถามเพิ่มเติม...
งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ
โทร: 0 5385 1888 ต่อ 200-202

มือถือ/Line ID: 0896351010