ข่าวกิจกรรม

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 01 พ.ค. 2566 เวลา 15:16 น.

สัมมนา "การบริหารงาน การตรวจสอบ วิธีป้องกันการทุจริตและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสหกรณ์ออมทรัพย์"

นายวัลลภ รุจิราภา รองประธานกรรมการคนที่ 1 นายกำจรเดช พรหมสวัสดิ์ รองประธานกรรมการคนที่ 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนิน ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 24 เม.ย. 2566 เวลา 15:01 น.

โครงการอบรมพัฒนาวิชาชีพ กลุ่มลูกจ้างประจำและผู้รับบำเหน็จรายเดือน หลักสูตร "งานคอนกรีตพิมพ์ลาย (Stamped Concrete)"

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาวิชาชีพสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 17 เม.ย. 2566 เวลา 14:29 น.

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้มีคุณูปการต่อสหกรณ์เนื่องในวันสงกรานต์

วันที่ 12 เมษายน 2566 คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประธานกรรมการหน่วยบริการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 11 เม.ย. 2566 เวลา 14:12 น.

ร่วมพิธีเปิดป้ายและพบปะผู้แทนสมาชิกของหน่วยบริการอำเภอสันกำแพง

วันที่ 10 เมษายน 2566 นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด มอบหมายให้นายเอนก ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 10 เม.ย. 2566 เวลา 13:58 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด

วันที่ 8 เมษายน 2566 นายศักรินทร์ ยศทองคำ รองผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นางสาวธิดา ด้วงมะโน ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 10 เม.ย. 2566 เวลา 13:33 น.

โครงการพัฒนาประธานกรรมการหน่วยบริการ ประจำปี 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาประธานกรรมการหน่วยบริการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 07 เม.ย. 2566 เวลา 13:27 น.

การประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ครั้งที่ 4/2566

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานเปิดการประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 03 เม.ย. 2566 เวลา 13:46 น.

รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ความเป็นครูมืออาชีพ สพป.ชม. เขต 6

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด และนายเอนก คำจำรูญ ผู้จัดการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 29 มี.ค. 2566 เวลา 17:01 น.

ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบภายใน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำโดย นายอนันต์ สุวรรณคะโต พร้อมคณะผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบภายใน ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 27 มี.ค. 2566 เวลา 13:20 น.

ศูนย์ประสานงาน สสอค. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ร่วมรับโล่รางวัล โครงการประกวดศูนย์ประสานงานดีเด่น ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ดำเนินการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ...

อัลบั้มภาพ