ข่าวกิจกรรม

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 19 ก.พ. 2567 เวลา 10:15 น.

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 นายวัลลภ รุจิราภา นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 14 ก.พ. 2567 เวลา 18:43 น.

ต้อนรับคณะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเสมาหนองบัวลำภู จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเสมาหนองบัวลำภู จำกัด นำคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 23 ม.ค. 2567 เวลา 15:48 น.

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 16 ม.ค. 2567 เวลา 14:21 น.

การประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ครั้งที่ 1/2567

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานเปิดการประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 18 ธ.ค. 2566 เวลา 13:49 น.

โครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2566

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 15 ธ.ค. 2566 เวลา 12:44 น.

การประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ครั้งที่ 12/2566

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 14 ธ.ค. 2566 เวลา 10:58 น.

การอบรม Workshop การใช้งานระบบบริการทางการเงิน CMCOOP ONLINE

เมื่อวันที่ 12-13 ธันวาคม 2566 นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 11 ธ.ค. 2566 เวลา 13:07 น.

ต้อนรับคณะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2566 นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 11 ธ.ค. 2566 เวลา 10:34 น.

โครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิกของหน่วยบริการเวียงพิงค์ 1

เมื่อวันที่ 9-10 ธันวาคม 2566 ดร.ประภาภรณ์ คำโอภาส ประธานกรรมการหน่วยบริการเวียงพิงค์ 1 ดำเนินโครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 22 พ.ย. 2566 เวลา 17:20 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเดือน พฤศจิกายน 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำโดยคณะกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับสหกรณ์เครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ...

อัลบั้มภาพ