ข่าวกิจกรรม

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 15 ต.ค. 2564 เวลา 08:30 น.

ร่วมแสดงความยินดี นายสมพงศ์ พรมจันทร์

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายวินิตย์ กันธรรม ประธานกรรมการศึกษา และนายนิพนธ์ รัตนนิลอมร เลขานุการกรรมการเงินกู้ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 29 ก.ค. 2564 เวลา 08:30 น.

โครงการบริจาคหีบปรับอากาศ(โลงเย็น) เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สมาชิกผู้ล่วงลับ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานถวายหีบปรับอากาศ(โลงเย็น) ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 27 ก.ค. 2564 เวลา 08:30 น.

ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2564

ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นำโดย นายชัชวาล วิเศษคุณ ประธานกรรมการเงินกู้ และนายวินิตย์ กันธรรม ประธานกรรมการศึกษา ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 22 มิ.ย. 2564 เวลา 16:30 น.

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำโดย นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการ นายสนั่น ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 18 มิ.ย. 2564 เวลา 17:11 น.

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 28 พ.ค. 2564 เวลา 14:30 น.

มอบทุนสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 05 พ.ค. 2564 เวลา 08:30 น.

สหกรณ์ฯ ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ให้แก่โรงพยาบาลสนามในจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 นายเอนก คำจำรูญ ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 24 มี.ค. 2564 เวลา 17:06 น.

ธนาคารออมสินเข้าพบประธานกรรมการเพื่อหารือ

นางเสาวณี สีมากุล ผู้อำนวยการเขตควบคุมและบริหารหนี้ภาค 8 ธนาคารออมสิน และเจ้าหน้าที่ เข้าพบ นายไพบูลย์ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 24 มี.ค. 2564 เวลา 16:32 น.

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายสนั่น กันธพงษ์ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 15 มี.ค. 2564 เวลา 09:30 น.

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด

วันที่ 13 มีนาคม 2564 นายสนั่น กันธพงษ์ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ ...

อัลบั้มภาพ