ข่าวกิจกรรม

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 12 ก.ย. 2565 เวลา 10:02 น.

การประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ครั้งที่ 7/2565

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธาน ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 09 ก.ย. 2565 เวลา 17:01 น.

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมาชิกหน่วยบริการอำเภอดอยเต่า ประจำปี 2565

นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้รับเกียรติเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมาชิกหน่วยบริการอำเภอดอยเต่า ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 02 ก.ย. 2565 เวลา 17:00 น.

การประชุมระหว่างที่ปรึกษา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กับคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 2/65

นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานการประชุมระหว่างที่ปรึกษา ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 22 ส.ค. 2565 เวลา 16:04 น.

โครงการพัฒนาสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด หน่วยบริการอำเภอแม่ริม

นายประพันธ์ อูปเงิน รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วย นายเอนก คำจำรูญ ผู้จัดการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 22 ส.ค. 2565 เวลา 15:15 น.

โครงการ CSR ประจำปี 2565

นายณรงศักดิ์ โกเสนตอ ประธานกรรมการหน่วยบริการอำเภอไชยปราการ ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ในงานเปิดป้าย ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 17 ส.ค. 2565 เวลา 15:18 น.

มอบเงินสนับสนุน สพป.ชม. เขต 1 เพื่อจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายเอนก คำจำรูญ ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นตัวแทนสหกร...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 08 ส.ค. 2565 เวลา 13:11 น.

โครงการพัฒนาสมาชิก ประจำปี 2565 หน่วยบริการมหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน่วยบริการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้จัดโครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก หน่วยบริการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 08 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 น.

โครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2565 หน่วยบริการอำเภอสันป่าตอง

เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2565 หน่วยบริการอำเภอสันป่าตอง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 08 ส.ค. 2565 เวลา 12:45 น.

พนักงานทำความสะอาดน้ำใจงาม เก็บสร้อยข้อมือคืนสมาชิก

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 นางสาวนันท์นภัส ไชยวุฒิ สมาชิกสมทบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เดินทางเข้าติดต่อขอรับสร้อยข้อมือทองคำ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 05 ส.ค. 2565 เวลา 12:25 น.

การประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ครั้งที่ 7/2565

นายไพบูลย์ พุทธวงค์ เป็นประธานในการประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ครั้งที่ 7/2565 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ...

อัลบั้มภาพ