ข่าวกิจกรรม

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 16 ต.ค. 2566 เวลา 11:05 น.

ดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดโครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีของคณะทำงานพัฒนา IT สหกรณ์ฯ นำ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 05 ต.ค. 2566 เวลา 16:43 น.

ร่วมทำบุญเปิดสำนักงานใหม่ ชสอค.

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 04 ต.ค. 2566 เวลา 13:57 น.

การประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ครั้งที่ 10/2566

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 26 ก.ย. 2566 เวลา 10:33 น.

ร่วมงานทำบุญอาคารเรียนและพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน “92 ปี รัตนมณีปรีดียาธร”

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เข้าร่วมงานทำบุญอาคารเรียนและพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 21 ก.ย. 2566 เวลา 13:27 น.

ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วย นายสมาน เผือกอ่อน ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 20 ก.ย. 2566 เวลา 15:27 น.

ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยสำนักงานหน่วยบริการอำเภอสารภี

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 18 ก.ย. 2566 เวลา 14:55 น.

โครงการส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม องค์กรเครือข่ายสหกรณ์ และพัฒนาสภาพแวดล้อม (CSR เล็ก) ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 22 ส.ค. 2566 เวลา 14:55 น.

งานเกษียณอย่างเกษม ปี 2566

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการประชุมเพื่อบริหารจัดการเงินหลังเกษียณอายุราชการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 11 ส.ค. 2566 เวลา 16:16 น.

การประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ครั้งที่ 8/2566

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 07 ส.ค. 2566 เวลา 15:54 น.

การประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะที่ 5(ฉบับที่ 6)

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ...

อัลบั้มภาพ