ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 27 มิ.ย. 2565 เวลา 14:26 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะสำหรับกลุ่มครูและอาจารย์ ประจำปี 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะสำหรับกลุ่มครูและอาจารย์ ประจำปี 2565 หลักสูตร ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 02 มิ.ย. 2565 เวลา 15:28 น.

ขอเชิญผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 1/2565

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 29 เม.ย. 2565 เวลา 16:30 น.

ประกาศเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการการช่วยเหลือสมาชิกที่ติดเชื้อโควิด-19

>> ดาวน์โหลดใบคำขอรับการช่วยเหลือสมาชิกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 <<

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 30 มี.ค. 2565 เวลา 08:30 น.

ประกาศการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ช่วยเหลือสมาชิกผู้ติดเชื้อโควิด-19

>> ดาวน์โหลดใบคำขอรับการช่วยเหลือสมาชิกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.pdf <<

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 17 มี.ค. 2565 เวลา 17:11 น.

แจ้งการเปลี่ยนแปลงการหักเงินเดือนของกลุ่มหักบัญชีธนาคารกรุงไทย

>> ดาวน์โหลดหนังสือขอเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงิน.pdf <<

อัลบั้มภาพ