ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 29 ส.ค. 2565 เวลา 15:51 น.

ประกาศกำหนดการโครงการฝึกอบรมวิชาชีพทั่วไปแก่สมาชิก ประจำปี 2565

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพทั่วไปแก่สมาชิก ประจำปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 11 ก.ค. 2565 เวลา 14:33 น.

การลงทะเบียน CMCOOP CONNECT (Line Connect ของสหกรณ์ฯ)

QR Code CMCOOP CONNECT

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 08 ก.ค. 2565 เวลา 10:04 น.

แบบสอบถามการใช้บริการ Application CMCOOP และ CMCOOP CONNECT

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้ดำเนินการพัฒนารูปแบบการให้บริการด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สมาชิกได้รับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 29 เม.ย. 2565 เวลา 16:30 น.

ประกาศเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการการช่วยเหลือสมาชิกที่ติดเชื้อโควิด-19

>> ดาวน์โหลดใบคำขอรับการช่วยเหลือสมาชิกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 <<

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 30 มี.ค. 2565 เวลา 08:30 น.

ประกาศการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ช่วยเหลือสมาชิกผู้ติดเชื้อโควิด-19

>> ดาวน์โหลดใบคำขอรับการช่วยเหลือสมาชิกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.pdf <<

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 17 มี.ค. 2565 เวลา 17:11 น.

แจ้งการเปลี่ยนแปลงการหักเงินเดือนของกลุ่มหักบัญชีธนาคารกรุงไทย

>> ดาวน์โหลดหนังสือขอเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงิน.pdf <<

อัลบั้มภาพ