ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 19 เม.ย. 2564 เวลา 08:35 น.

แนวทางในการเฝ้าระวัง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด 19 ในสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

ขอความร่วมมือสมาชิกหลีกเลี่ยงการมาใช้บริการที่สหกรณ์ฯ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด19 ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 12 เม.ย. 2564 เวลา 10:09 น.

รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) อายุระหว่าง 20-75 ปี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

สอบถามเพิ่มเติม... ศูนย์ประสานงาน สส.สท. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.) โทร. ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 05 เม.ย. 2564 เวลา 08:30 น.

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ ร่วมโครงการประกวดค่านิยม (MOTTO)

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 29 ม.ค. 2564 เวลา 08:30 น.

ประกาศวันหยุดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด (เพิ่มเติม)

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 08 ม.ค. 2564 เวลา 18:01 น.

ประกาศวันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี 2564

โดย admin -  วันที่ 04 ธ.ค. 2563 เวลา 10:13 น.

วิธีคำนวณเงินปันผล-เฉลี่ยคืน

การคำนวณเงินเฉลี่ยคืน = อัตราเฉลี่ยคืน x ดอกเบี้ยสะสมในปีนั้นๆ การคำนวณเงินปันผล ปันผล 1 = (เงินหุ้นสะสมยกมา) ...

อัลบั้มภาพ