ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 13 ก.ค. 2564 เวลา 09:00 น.

เลื่อนการประชุมเพื่อบริหารจัดการเงินหลังเกษียณอายุราชการ \"เกษียณอย่างเกษม\" ประจำปี 2564 (เลื่อนครั้งที่ 2)

เลื่อนการประชุมเพื่อบริหารจัดการเงินหลังเกษียณอายุราชการ "เกษียณอย่างเกษม" ประจำปี 2564 (เลื่อนครั้งที่ 2)

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 07 ก.ค. 2564 เวลา 15:28 น.

ช่องทางการติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 01 ก.ค. 2564 เวลา 08:30 น.

ยกเลิกวันหยุดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 01 ก.ค. 2564 เวลา 08:30 น.

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ร่วมโครงการประกวดสำนวนค่านิยม (MOTTO) ชิงเงินรางวัล 5,000 บาท

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 6/64 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติให้ยกเลิกการประกวดสำนวนค่านิยม ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 28 มิ.ย. 2564 เวลา 15:30 น.

ชะลอการรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ(สฌอน.) กรณีพิเศษ

สอบถามเพิ่มเติม... โทร: 052 001 476 มือถือ: 09 1297 2913, 08 7174 6848, 09 3304 0076

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 19 เม.ย. 2564 เวลา 08:35 น.

แนวทางในการเฝ้าระวัง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด 19 ในสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

ขอความร่วมมือสมาชิกหลีกเลี่ยงการมาใช้บริการที่สหกรณ์ฯ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด19 ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 29 ม.ค. 2564 เวลา 08:30 น.

ประกาศวันหยุดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด (เพิ่มเติม)

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 08 ม.ค. 2564 เวลา 18:01 น.

ประกาศวันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี 2564

อัลบั้มภาพ