ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 23 ม.ค. 2566 เวลา 14:31 น.

การจ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2565

สหกรณ์ฯ โอนเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คุณสมาชิกสามารถตรวจสอบช่องทางการรับเงินผ่านช่องทางเว็บไซต์ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 19 ม.ค. 2566 เวลา 08:30 น.

ประกาศสมาคมฯ รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ สคช. อีกจำนวน 4 คน เพื่อดำเนินการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

>> ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เรื่อง ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 09 ม.ค. 2566 เวลา 12:27 น.

ประกาศสมาคมฯ รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด อีกจำนวน 4 คน

>> ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เรื่อง ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 03 ม.ค. 2566 เวลา 15:16 น.

ประกาศวันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี 2566

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 29 ธ.ค. 2565 เวลา 15:47 น.

ประกาศ ผลการคัดเลือกคนดีศรีสหกรณ์ ประจำปี 2565

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 29 ธ.ค. 2565 เวลา 15:43 น.

ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบสหกรณ์ฯ ประจำปี 2565

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 08 ธ.ค. 2565 เวลา 10:29 น.

ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งสมาคมฯ การกระทำที่ต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสมาคมฯ

>> ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เรื่อง การรับสมัครและการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 08 ธ.ค. 2565 เวลา 10:18 น.

การรับสมัครและการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ สคช. เพื่อดำเนินการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ให้ดำรงตำแหน่งประจำปี 2566-2567

>> ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เรื่อง ...

อัลบั้มภาพ