ข่าวกิจกรรม

ร่วมพิธีทำบุญเปิดสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 27 มิ.ย. 2560 เวลา 14:11 น.
 134
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำโดย นายเอนก  คำจำรูญ  ประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการ เข้าร่วมแสดงความยินดีและเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด