การเงิน

การฝาก - ถอน เงินฝาก

โดย admin
 วันที่ 23 ก.ค. 2558 เวลา 12:46 น.
 9349
การฝาก - ถอน เงินฝาก 
     บริการรับฝาก–ถอนเงินแก่สมาชิกทุกวันทำการของสหกรณ์ฯ ตั้งแต่เวลา 08.30น. ถึง 15.30 น. โดยมีแบบฟอร์มการขอเปิดบัญชี , การฝาก และการถอนของแต่ละประเภทบัญชี
     โดยวิธีการโอนเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารของสหกรณ์ฯ และนำสำเนาใบโอนเงินมาทำรายการในวันเดียวกัน หรือจะส่งโทรสาร(Fax)ให้แก่ สหกรณ์ฯ ที่หมายเลข 0-5385-1890 ก่อนเวลา 15.30 น. ก่อนส่งโทรสารให้แจ้งความประสงค์โดยการเขียนในสำเนา ใบโอนเงินว่าเงินที่โอนต้องการทำอะไร ให้ใครและโทรศัพท์ตรวจสอบการส่งโทรสารที่หมายเลข 053-851888 ต่อ 300-305   การฝากโดยวิธีการหักเงิน ณ ที่จ่าย  แจ้งความประสงค์แก่สหกรณ์ฯโดยการกรอกแบบฟอร์มตามที่สหกรณ์ฯกำหนด แล้วส่งถึงสหกรณ์ฯ ส่งในเดือนใดสหกรณ์ฯจะดำเนินการให้ในเดือนถัดไป