ข่าวทั้งหมด

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 27 มิ.ย. 2565 เวลา 14:26 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะสำหรับกลุ่มครูและอาจารย์ ประจำปี 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะสำหรับกลุ่มครูและอาจารย์ ประจำปี 2565 หลักสูตร ...

โดย Administrators -  วันที่ 27 มิ.ย. 2565 เวลา 08:30 น.

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 (สำหรับผู้สมัครใหม่)

>> ดาวน์โหลดใบคำขอเอาประกันกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม << สอบถามเพิ่มเติม... งานสวัสดิการ, ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 23 มิ.ย. 2565 เวลา 13:34 น.

มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 20 มิ.ย. 2565 เวลา 12:04 น.

โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี 2565

นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ...

โดย -  วันที่ 20 มิ.ย. 2565 เวลา 08:30 น.

รายงานยอดเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ที่ไม่ระบุผู้ส่งและวัตถุประสงค์ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

เงินของสมาชิกท่านใด .......? ด้วยสหกรณ์ฯ มีเงินในบัญชีตั้งค้างรอการตรวจสอบ จากกรณีสมาชิกโอนเงินมา ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 10 มิ.ย. 2565 เวลา 14:27 น.

การประชุมระหว่างที่ปรึกษา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และผู้อำนวยการเขตพื้นที่ กับคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/65

นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานการประชุมระหว่างที่ปรึกษา ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 07 มิ.ย. 2565 เวลา 10:07 น.

การประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ครั้งที่ 5/2565

นายไพบูลย์ พุทธวงค์ เป็นประธานในการประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ครั้งที่ 5/2565 วัตถุประสงค์ในการจัดการประชุม ...

โดย Administrators -  วันที่ 06 มิ.ย. 2565 เวลา 08:30 น.

รายงานผลการดำเนินการ

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 02 มิ.ย. 2565 เวลา 15:28 น.

ขอเชิญผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 1/2565

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 02 มิ.ย. 2565 เวลา 10:43 น.

ร่วมแสดงความยินดี นายประเวทย์ สันยาย ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วย ...

อัลบั้มภาพ