ข่าวทั้งหมด

โดย admin -  วันที่ 05 พ.ค. 2564 เวลา 08:30 น.

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2564 (สำหรับผู้สมัครใหม่)

สอบถามเพิ่มเติม... งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ โทร: 0 5385 1888 ต่อ 200-202 มือถือ: ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 05 พ.ค. 2564 เวลา 08:30 น.

สหกรณ์ฯ ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ให้แก่โรงพยาบาลสนามในจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 นายเอนก คำจำรูญ ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 23 เม.ย. 2564 เวลา 16:19 น.

สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สอบถามเพิ่มเติม... กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ โทร. 0 5385 1888 ต่อ 100-105 มือถือ: 08 8269 1...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 23 เม.ย. 2564 เวลา 14:46 น.

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรตอบแทนคุณผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2564

ประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นราชประเพณีของไทยมาแต่โบราณ การรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ อันเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 19 เม.ย. 2564 เวลา 08:35 น.

แนวทางในการเฝ้าระวัง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด 19 ในสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

ขอความร่วมมือสมาชิกหลีกเลี่ยงการมาใช้บริการที่สหกรณ์ฯ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด19 ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 12 เม.ย. 2564 เวลา 10:09 น.

รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) อายุระหว่าง 20-75 ปี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

สอบถามเพิ่มเติม... ศูนย์ประสานงาน สส.สท. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.) โทร. ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 08 เม.ย. 2564 เวลา 08:30 น.

รายงานยอดเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ที่ไม่ระบุผู้ส่งและวัตถุประสงค์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินของสมาชิกท่านใด .......? ด้วยสหกรณ์ฯ มีเงินในบัญชีตั้งค้างรอการตรวจสอบ จากกรณีสมาชิกโอนเงินมา ...

อัลบั้มภาพ