ข่าวทั้งหมด

โดย Administrators -  วันที่ 26 ก.ย. 2565 เวลา 08:30 น.

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม ระหว่างวันที่ 26 - 30 กันยายน 2565 (สำหรับผู้สมัครใหม่)

>> ดาวน์โหลดใบคำขอเอาประกันกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม << สอบถามเพิ่มเติม... งานสวัสดิการ, ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 12 ก.ย. 2565 เวลา 10:02 น.

การประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ครั้งที่ 7/2565

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธาน ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 09 ก.ย. 2565 เวลา 17:01 น.

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมาชิกหน่วยบริการอำเภอดอยเต่า ประจำปี 2565

นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้รับเกียรติเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมาชิกหน่วยบริการอำเภอดอยเต่า ...

โดย Administrators -  วันที่ 06 ก.ย. 2565 เวลา 08:30 น.

รายงานผลการดำเนินการ

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 02 ก.ย. 2565 เวลา 17:00 น.

การประชุมระหว่างที่ปรึกษา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กับคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 2/65

นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานการประชุมระหว่างที่ปรึกษา ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 02 ก.ย. 2565 เวลา 15:50 น.

รายงานยอดเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ที่ไม่ระบุผู้ส่งและวัตถุประสงค์ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

เงินของสมาชิกท่านใด .......? ด้วยสหกรณ์ฯ มีเงินในบัญชีตั้งค้างรอการตรวจสอบ จากกรณีสมาชิกโอนเงินมา ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 29 ส.ค. 2565 เวลา 15:51 น.

ประกาศกำหนดการโครงการฝึกอบรมวิชาชีพทั่วไปแก่สมาชิก ประจำปี 2565

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพทั่วไปแก่สมาชิก ประจำปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 29 ส.ค. 2565 เวลา 14:24 น.

สส.ชสอ. ฉบับประจำเดือน ปี 2565

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 29 ส.ค. 2565 เวลา 13:46 น.

สสอค. ฉบับประจำเดือน ปี 2565

อัลบั้มภาพ