ข่าวทั้งหมด

โดย Administrators -  วันที่ 25 ก.ย. 2566 เวลา 08:30 น.

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม ระหว่างวันที่ 25 - 29 กันยายน 2566 (สำหรับผู้สมัครใหม่)

>> ดาวน์โหลดใบคำขอเอาประกันกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม << สอบถามเพิ่มเติม... งานสวัสดิการ, ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 20 ก.ย. 2566 เวลา 15:27 น.

ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยสำนักงานหน่วยบริการอำเภอสารภี

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 18 ก.ย. 2566 เวลา 14:55 น.

โครงการส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม องค์กรเครือข่ายสหกรณ์ และพัฒนาสภาพแวดล้อม (CSR เล็ก) ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 14 ก.ย. 2566 เวลา 10:37 น.

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพทั่วไปแก่สมาชิก ประจำปี 2566 ได้ที่หน่วยบริการของท่าน

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพทั่วไปแก่สมาชิก ประจำปี 2566 ได้ที่หน่วยบริการของท่าน ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 07 ก.ย. 2566 เวลา 08:30 น.

สสอค. ฉบับประจำเดือน ปี 2566

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 07 ก.ย. 2566 เวลา 08:30 น.

สส.ชสอ. ฉบับประจำเดือน ปี 2566

โดย Administrators -  วันที่ 04 ก.ย. 2566 เวลา 08:30 น.

รายงานผลการดำเนินการ

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 31 ส.ค. 2566 เวลา 10:48 น.

หลักเกณฑ์สหกรณ์ฯ ว่าด้วยโครงการให้เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อสมาชิก สินเชื่อเอื้ออาทร พ.ศ. 2566 (สผ.) ช่วงที่ 2

>> ดาวน์โหลด หนังสือขอกู้และสัญญาเงินกู้ สินเชื่อเอื้ออาทร(สผ.) 66 (ช่วงที่ 2) คลิกที่นี่ &...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 22 ส.ค. 2566 เวลา 14:55 น.

งานเกษียณอย่างเกษม ปี 2566

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการประชุมเพื่อบริหารจัดการเงินหลังเกษียณอายุราชการ ...

อัลบั้มภาพ