ข่าวทั้งหมด

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 17 พ.ค. 2565 เวลา 12:38 น.

การสมัครเป็นสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

การสมัครเป็นสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

โดย admin -  วันที่ 16 พ.ค. 2565 เวลา 08:30 น.

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม ระหว่างวันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2565 (สำหรับผู้สมัครใหม่)

>> ดาวน์โหลดใบคำขอเอาประกันกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม << สอบถามเพิ่มเติม... งานสวัสดิการ, ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 12 พ.ค. 2565 เวลา 15:36 น.

ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ (ส.พ.ค.) ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ในวันเส...

โดย admin -  วันที่ 09 พ.ค. 2565 เวลา 08:30 น.

รายงานผลการดำเนินการ

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 03 พ.ค. 2565 เวลา 13:41 น.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.) รับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ!!! อายุไม่เกิน 70 ปี (พ.ศ. 2495)

สอบถามเพิ่มเติม... สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.) โทร: 052 001 476 มือถือ: ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 29 เม.ย. 2565 เวลา 16:30 น.

ประกาศเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการการช่วยเหลือสมาชิกที่ติดเชื้อโควิด-19

>> ดาวน์โหลดใบคำขอรับการช่วยเหลือสมาชิกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 <<

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 18 เม.ย. 2565 เวลา 13:41 น.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้สินเชื่อแก่สมาชิกของหน่วยบริการ (Workshop for Service mind 7th)

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2565 นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ...

โดย -  วันที่ 18 เม.ย. 2565 เวลา 08:30 น.

รายงานยอดเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ที่ไม่ระบุผู้ส่งและวัตถุประสงค์ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

เงินของสมาชิกท่านใด .......? ด้วยสหกรณ์ฯ มีเงินในบัญชีตั้งค้างรอการตรวจสอบ จากกรณีสมาชิกโอนเงินมา ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 11 เม.ย. 2565 เวลา 10:00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการ "โครงการหกสิบยี่สิบแสน" ประจำปี 2565

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการ "โครงการหกสิบยี่สิบแสน" ประจำปี 2565 โดยนำเข้าบัญชีของสมาชิกที่มีไว้กับสหกรณ์ฯ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 04 เม.ย. 2565 เวลา 08:30 น.

โครงการฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี 2565 (กลุ่มลูกจ้างประจำ)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ร่วมกับ สมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริม ...

อัลบั้มภาพ