ข่าวทั้งหมด

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 09 มิ.ย. 2566 เวลา 08:30 น.

สสอค. ฉบับประจำเดือน ปี 2566

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 09 มิ.ย. 2566 เวลา 08:30 น.

สส.ชสอ. ฉบับประจำเดือน ปี 2566

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 06 มิ.ย. 2566 เวลา 08:30 น.

การต่ออายุกรรมธรรม์ปี 2566 ของกรมธรรม์ที่ 7, 8 และ 41

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 01 มิ.ย. 2566 เวลา 08:30 น.

การขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2566

สอบถามเพิ่มเติม... งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ โทร: 0 5385 1888 ต่อ 200-202 มือถือ/Line ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 01 มิ.ย. 2566 เวลา 08:30 น.

กำหนดระยะเวลาในการฝากเงิน-ถอนเงิน

สอบถามเพิ่มเติม... กลุ่มงานการเงิน โทร: 0 5385 1888 ต่อ 300-305 มือถือ: 08 7725 6372, 08 8267 1708 ...

โดย -  วันที่ 15 พ.ค. 2566 เวลา 08:30 น.

รายงานยอดเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ที่ไม่ระบุผู้ส่งและวัตถุประสงค์ ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

เงินของสมาชิกท่านใด .......? ด้วยสหกรณ์ฯ มีเงินในบัญชีตั้งค้างรอการตรวจสอบ จากกรณีสมาชิกโอนเงินมา ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 09 พ.ค. 2566 เวลา 15:57 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด ได้เข้าเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารงานเงินฝากและเงินกู้ ...

โดย Administrators -  วันที่ 05 พ.ค. 2566 เวลา 08:30 น.

รายงานผลการดำเนินการ

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 01 พ.ค. 2566 เวลา 15:16 น.

สัมมนา "การบริหารงาน การตรวจสอบ วิธีป้องกันการทุจริตและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสหกรณ์ออมทรัพย์"

นายวัลลภ รุจิราภา รองประธานกรรมการคนที่ 1 นายกำจรเดช พรหมสวัสดิ์ รองประธานกรรมการคนที่ 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนิน ...

อัลบั้มภาพ