ข่าวทั้งหมด

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 13 มิ.ย. 2567 เวลา 12:10 น.

เงินกู้โครงการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาหนี้สิน พ.ศ. 2567 (เฉพาะกลุ่ม 3)

>> ดาวน์โหลดคำขอกู้ คลิกที่นี่ <<

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 13 มิ.ย. 2567 เวลา 09:29 น.

การประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ครั้งที่ 6/2567

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 10 มิ.ย. 2567 เวลา 15:31 น.

มอบเงินสนับสนุน “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2567” สจก.เชียงใหม่

นายวิวิศน์ รัตตนิทัศน์ ประธานกรรมการการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 10 มิ.ย. 2567 เวลา 13:48 น.

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ชสอ.

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ...

โดย Administrators -  วันที่ 10 มิ.ย. 2567 เวลา 08:30 น.

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม ระหว่างวันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2567 (สำหรับผู้สมัครใหม่)

>> ดาวน์โหลดใบคำขอเอาประกันกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม << สอบถามเพิ่มเติม... งานสวัสดิการ, ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 06 มิ.ย. 2567 เวลา 10:00 น.

การต่ออายุกรมธรรม์ ปี 2567 (สำหรับสมาชิกที่ทำกรมธรรม์ที่ 41)

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 05 มิ.ย. 2567 เวลา 13:30 น.

การจ่ายเงินสวัสดิการโครงการหกสิบยี่สิบแสน เพิ่ม 10% ประจำปี 2567 สำหรับสมาชิกครบคุณสมบัติ 60/20/100000 มีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป ในขณะที่ยังเป็นสมาชิก

สหกรณ์ฯ กำหนดจ่ายเงินสวัสดิการโครงการ “หกสิบยี่สิบแสน” ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 โดยจะนำเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ...

โดย Administrators -  วันที่ 05 มิ.ย. 2567 เวลา 08:30 น.

รายงานผลการดำเนินการ

อัลบั้มภาพ