ข่าวทั้งหมด

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 08 ส.ค. 2565 เวลา 13:11 น.

โครงการพัฒนาสมาชิก ประจำปี 2565 หน่วยบริการมหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน่วยบริการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้จัดโครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก หน่วยบริการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 08 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 น.

โครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2565 หน่วยบริการอำเภอสันป่าตอง

เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2565 หน่วยบริการอำเภอสันป่าตอง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 08 ส.ค. 2565 เวลา 12:45 น.

พนักงานทำความสะอาดน้ำใจงาม เก็บสร้อยข้อมือคืนสมาชิก

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 นางสาวนันท์นภัส ไชยวุฒิ สมาชิกสมทบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เดินทางเข้าติดต่อขอรับสร้อยข้อมือทองคำ ...

โดย Administrators -  วันที่ 08 ส.ค. 2565 เวลา 08:30 น.

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม ระหว่างวันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2565 (สำหรับผู้สมัครใหม่)

>> ดาวน์โหลดใบคำขอเอาประกันกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม << สอบถามเพิ่มเติม... งานสวัสดิการ, ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 05 ส.ค. 2565 เวลา 12:25 น.

การประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ครั้งที่ 7/2565

นายไพบูลย์ พุทธวงค์ เป็นประธานในการประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ครั้งที่ 7/2565 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ...

โดย Administrators -  วันที่ 03 ส.ค. 2565 เวลา 08:30 น.

รายงานผลการดำเนินการ

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 03 ส.ค. 2565 เวลา 08:30 น.

ประกาศแจ้งสมาชิกผู้ทำประกันชีวิตกลุ่ม กรมธรรม์ที่ 42

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 02 ส.ค. 2565 เวลา 16:17 น.

ข้อมูล สสอค. ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 02 ส.ค. 2565 เวลา 16:11 น.

ข้อมูล สส.ชสอ. ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 01 ส.ค. 2565 เวลา 08:30 น.

หลักเกณฑ์ฯ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ

อัลบั้มภาพ