ข่าวสารแจ้งให้ทราบ

รายงานยอดเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ที่ไม่ระบุผู้ส่งและวัตถุประสงค์ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

โดย 
 วันที่ 20 มิ.ย. 2567 เวลา 08:30 น.
 28020

เงินของสมาชิกท่านใด .......?

            ด้วยสหกรณ์ฯ มีเงินในบัญชีตั้งค้างรอการตรวจสอบ จากกรณีสมาชิกโอนเงินมา
โดยไม่ได้ระบุให้สหกรณ์ฯ ทราบว่าเป็นของสมาชิกท่านใด  และโอนเงินมาเพื่อวัตถุประสงค์ใด 
ทำให้ปัจจุบันมีเงินค้างในบัญชีเป็นจำนวนมาก

            ดังนั้น กรณีสมาชิกท่านใดที่ได้โอนเงินมายังสหกรณ์ฯ และสงสัยว่ายอดเงินดังกล่าวเป็นการทำรายการของท่าน 

ขอให้ท่านตรวจสอบและแจ้งมายังสหกรณ์ฯ อีกครั้ง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่านเอง 

            ทั้งนี้ หากสหกรณ์ฯ ยังไม่ได้รับการแจ้ง สหกรณ์ฯ ยังจะคงตั้งบัญชีเป็นเงินรอตรวจสอบต่อไป 
และจะบันทึกรายการของท่านเข้าระบบ 
ก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันการโอนจากสมาชิกผู้โอน ณ วันที่สมาชิกแจ้งเท่านั้น   

** โดยจะไม่บันทึกรายการย้อนหลัง ณ วันที่ท่านโอน **
เพราะระบบได้ทำการปิดงานประจำวันเป็นทีเรียบร้อยแล้ว
 

รายงานยอดเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ ที่ไม่ระบุผู้ส่งและวัตถุประสงค์ 
ข้อมูล ณ 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2567


รายละเอียดเงินรอตรวจสอบ แยกรายละเอียด ดังต่อไปนี้

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage
สอบถามเพิ่มเติม...
กลุ่มงานการเงิน
โทร: 0 5385 1888 ต่อ 300-305
มือถือ: 08 7725 6372, 08 8267 1708
Line ID: @financecmcoop