สมาชิกภาพ

การอบรมผู้สมัครสมาชิกใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด (CMCOOP e-Learning)

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 14 มิ.ย. 2566 เวลา 09:29 น.
 5365
UploadImage

UploadImage

หากรายงานคะแนนแบบทดสอบหมดอายุ ท่านต้องทำแบบทดสอบการอบรมผู้สมัครสมาชิกใหม่อีกครั้ง โดยแจ้งเจ้าหน้าที่งาน IT, กลุ่มงานประมวลผลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลบข้อมูลรายงานคะแนนแบบทดสอบเดิมสอบถามเพิ่มเติม...
งาน IT, กลุ่มงานประมวลผลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร: 0 5385 1888 ต่อ 405
มือถือ: 09 2224 6374, 08 7725 6194
Line ID: @itcmcoop