การเงิน

โอนเงินซื้อหุ้น – ชำระเงิน – นำฝาก

โดย admin
 วันที่ 23 ก.ค. 2558 เวลา 09:49 น.
 13657
โอนเงินซื้อหุ้น – ชำระเงิน – นำฝาก
สมาชิกสามารถซื้อหุ้น ชำระหนี้ กับสหกรณ์ฯ ได้ ดังนี้
     1.  ติดต่อโดยตรงที่สำนักงานสหกรณ์ เวลาการให้บริการ 08.30 น. – 15.30 น.
     2.  แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด”ทางสหกรณ์ฯ จะทำรายการให้ ณ วันที่เงินเข้าบัญชีธนาคารและหากมีค่าธรรมเนียมทางสหกรณ์จะดำเนินการหัก จากหน้าแคชเชียร์เช็ค
     3.  ฝากเงินผ่านทางธนาคาร  ดูเลขที่บัญชี
 
   
      
เมื่อโอนเข้าบัญชีสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว กรุณาเขียนชื่อ เลขทะเบียนสมาชิก พร้อมทั้งเบอร์โทรติดต่อกลับ วัตถุประสงค์ในการโอนเงิน ในสำเนาสลิปใบนำฝาก และส่งโทรสารมาที่ 0-5385-1890 งานการเงิน (หากส่งเอกสาร/หลักฐาน มาหลังเวลา 15.00 น. งานการเงินจะทำรายการให้ในวันทำการถัดไป) พร้อมทั้งโทรศัพท์ตรวจสอบ 0-5385-1888 ต่อ 300 - 305