สมาชิกภาพ

สมาชิกโอนย้ายต่างจังหวัด

โดย admin
 วันที่ 24 มิ.ย. 2558 เวลา 13:18 น.
 2669
สมาชิกโอนย้ายต่างจังหวัดต้องส่งคำขอ 2 ฉบับ คือ
1. คำขอโอนย้ายต่างจังหวัด พร้อมทั้งแนบสำเนาคำสั่งย้าย  คลิกที่นี่
2. คำขอหักผ่านธ.กรุงไทย เพื่อส่งไปเรียกเก็บที่ธนาคารกรุงไทย  คลิกที่นี่
    มีทั้งหมด 3 แผ่น (หน้า-หลัง เหมือนกันทั้ง 3 แผ่น)
    โดยทำการกรอกให้เรียบร้อย พร้อมลงลายมือชื่อ 
     2.1 ผู้ให้ความยินยอม
     2.1 ผู้เขียน/ผู้พิมพ์
     2.1 พยาน เซ็น 1 ท่าน
3. พิมพ์ลายนิ้วมือโป้งขวาในกรอบสี่เหลี่ยม
4. แนบสำเนา  (เขียนรับรองสำเนาถูกต้องทุกใบ)
     4.1 บัตรปชช. 2 ฉบับ
     4.2 ทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
     4.3 หน้า Book Bank ธ.กรุงไทย สาขาไหนก็ได้ 2 ฉบับ
โดยสมาชิกสามารถส่งเอกสารด้วยตนเองที่งานสมาชิกภาพ (ในวันทำการ จ-ศ ก่อน 16.30 น.)
หรือส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด กลุ่มประมวลผลฯ 
175 หมู่ที่ 2 ถ.ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000