การเงิน

​กรณีสมุดคู่ฝากสูญหาย

โดย admin
 วันที่ 23 ก.ค. 2558 เวลา 11:52 น.
 9115
กรณีสมุดคู่ฝากสูญหาย 
     ให้สมาชิกแจ้งความ ณ สถานีตำรวจ ณ ท้องที่เกิดเหตุ แล้วนำสำเนาหลักฐานการบันทึกคดีมายื่นความจำนงขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์ฯกำหนด โดยสหกรณ์ฯคิดค่าธรรมเนียมในการออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ เล่มละ 50 บาท