กระดานถามตอบ

ลบ
กู้สามัญทั่วไป ดบ.ร้อยละ 6.25 ต่อปี ส่งงวดชำระน้อยสุด 180 งวด (15 ปี)
1. ชำระแบบคงยอด เงินต้นประมาณ 1,000 บาท ดบ. 720 บาท รวมส่งงวดละ 1,720 บาท
2. ชำระแบบคงต้น เงินต้นประมาณ 1,200 บาท ดบ.เริ่มต้นประมาณ 1,000 บาท งวดส่งลดลงเหลือ 167 งวด

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อกลุ่มงานสินเชื่อ
ขอแสดงความนับถือ
โดย เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสารสนเทศ IP 183.89.185.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

กรุณา Login ก่อนโพส