กระดานถามตอบ

กรณีรับเงินบำนาญแล้วแต่หักให้สหกรณ์เงินเดือนไม่เหลือจะส่งกู้ ฉฉ ได้หรือไม่ครับ


ลบ แก้ไข
หมวด : การเงิน

โดย NIino เมื่อ 3 ส.ค. 65 20:04 น. IP 122.155.165.***
  • แชร์
ลบ
สมาชิกผู้กู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วไม่น้อยกว่า 1,500 บาท ยกเว้น สมาชิกสามัญที่อยู่ในบังคับของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเรื่องการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551 ต้องมีเงินได้รายเดือนหลังจากหักชำระประจำเดือนแล้วคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
โดย Memee IP 61.19.196.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

กรุณา Login ก่อนโพส