กระดานถามตอบ

กู้รวมหนี้แล้ว สามารถกู้ โครงการอื่นได้อีกหรือไหมคะ


ลบ แก้ไข
หมวด : สินเชื่อ

โดย ตัวเล็ก เมื่อ 15 ก.ย. 65 10:06 น. IP 1.20.225.***
  • แชร์
ลบ
เงินกู้สามัญ โครงการเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่สมาชิก พ.ศ. 2564 
     สมาชิกที่กู้ตามหลักเกณฑ์โครงการนี้ สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์งดให้เงินกู้ทุกประเภทสัญญา เป็นเวลา 3 ปีทางบัญชี นับตั้งแต่วันที่อนุมัติสัญญา

เงินกู้สามัญ โครงการเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่สมาชิก พ.ศ. 2565 (สม.3) 
     สมาชิกที่กู้ตามหลักเกณฑ์โครงการนี้ สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์งดให้เงินกู้ทุกประเภทสัญญา เป็นเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่อนุมัติสัญญา ยกเว้นเงินกู้ฉุกเฉินทั่วไป สมาชิกต้องส่งชำระเงินกู้ในสัญญานี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 งวด จึงจะใช้สิทธิกู้ได้ ทั้งนี้ สมาชิกต้องมีเงินได้รายเดือนหลังจากหักชำระประจำเดือนแล้วคงเหลือตามหลักเกณฑ์เงินกู้ประเภทนั้น ๆ กำหนด
โดย Memee IP 61.19.196.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

กรุณา Login ก่อนโพส