กระดานถามตอบ

สมัครสมาชิก


ลบ แก้ไข
หมวด : สมาชิกภาพ

ตอนนีเป็นสมาชิกออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่จำกัดอยู่ค่ะ
1.หากต้องการจะสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่จำกัด สามารถสมัครเป็นสมาชิกสามัญได้ไหมคะ
2.หากสมัครได้ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ
3. ต้องเริ่มสมัครเดือนไหนคะ
4. หากสมัครไม่ได้แต่ต้องการที่จะสมัครอยู่ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ
ขอบคุณค่ะ

โดย จิน เมื่อ 9 พ.ย. 65 10:04 น. IP 202.129.1.***
  • แชร์
ลบ

- แนะนำให้ท่านทำเรื่องโอนย้ายมาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
- เมื่อ สอ.ชม. ได้รับเรื่องโอนย้ายเรียบร้อยแล้ว ท่านถึงมีสิทธิ์เข้ารับการอบรมทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนคู่
- ระหว่างรอ สส.ศธ.ชม. ดำเนินการ ท่านสามารถยื่นใบสมัครสมาชิกสามัญที่ สอ.ชม. พร้อมเอกสาร ดังนี้
          1. สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง
          2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          3. สำเนาทะเบียนบ้าน
          4. สำเนาสลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด)
          5. สำเนาหน้าสมุดบัญชี ธ.กรุงไทย (กรณีประสงค์นำเงินปันผลเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย)
          6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรของทางราชการออกให้ของผู้รับโอนประโยชน์
          กรณี พนักงานราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ให้แนบสำเนาสัญญาจ้าง รวมระยะเวลา 4 ปี ต่อเนื่อง

สอบถามเพิ่มเติม...
กลุ่มงานประมวลผลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โทรศัพท์: 0 5385 1888 ต่อ 400 - 405
มือถือ: 09 2224 6374, 08 7725 6194
Line ID: itcmcoop


 

โดย Memee IP 61.19.196.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

กรุณา Login ก่อนโพส