กระดานถามตอบ

"ดอกเบี้ย" ไม่สัมพันธ์กับ "เงินต้น" ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ


ลบ แก้ไข
หมวด : การเงิน

ทำไมดอกเบี้ยทบต้นในบางเดือน (ส่วนใหญ่) ของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จึงลดลง ในขณะที่เงินต้นเพิ่ม
เช่น (ตัวเลขนี้สมมติขึ้น เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน)

เดือนที่ 1 เงินต้น 300,000 บาท ดอกเบี้ย 2,000 บาท
เดือนที่ 4 เงินต้น 302,000 บาท ดอกเบี้ย 1,980 บาท --> ดอกเบี้ยลด ?
เดือนที่ 7 เงินต้น 303,980 บาท ดอกเบี้ย 1,720 บาท --> ดอกเบี้ยลด ?
เดือนที่ 10 เงินต้น 305,700 บาท ดอกเบี้ย 1,810 บาท --> ดอกเบี้ยเพิ่ม ???

ดูขัดแย้งกับความเป็นจริง
เหมือนไม่มีความแน่นอนอะไร

โดย Chuta-korn S.Sthit เมื่อ 25 พ.ย. 65 00:37 น. IP 171.4.217.***
  • แชร์
ลบ
เนื่องด้วย สหกรณ์ฯ ได้มีประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 จึงทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออกทรัพย์พิเศษ ลดลงเหลือ ร้อยละ 2.30 ต่อปี (จากเดิม ร้อยละ 2.65 ต่อปี)

 
โดย Memee IP 61.19.196.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

กรุณา Login ก่อนโพส