กระดานถามตอบ

เงินฝากประจำ 24เดือน


ลบ แก้ไข
หมวด : การเงิน

เงินฝากประจำ 24เดือน ต้องฝากเท่ากันทุกเดือนหรือไม่ หรือ ฝากไม่น้อยกว่าขั้นต่ำ 3000บาท จึงจะได้รับดอกเบี้ยตามประกาศฯ

โดย ประกอบกิตติ์ ปัสสวาท เมื่อ 17 ม.ค. 66 16:27 น. IP 27.145.13.***
  • แชร์
ลบ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงื่อนไข คลิกที่นี่

เงินฝากประจำ 24 เดือน ไม่สามารถหัก ณ ที่จ่าย (หักเงินฝากรายเดือนจากเงินได้เงินเดือน) ได้ค่ะ นิยมฝากเป็นก้อน (ไม่น้อยกว่า 3,000.00 บาท)  ก้อนใดครบกำหนดแล้วก้อนนั้นถึงได้ดอกเบี้ย โดยเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย ร้อยละ 15 ของดอกเบี้ยที่ได้รับ

- ถอนก่อนครบ 12 เดือน
ไม่ได้รับดอกเบี้ย
- ถอนหลังครบ 12 เดือน แต่ไม่ถึง 24 เดือน
ได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่าเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (ร้อยละ 2.30 ต่อปี) 

สอบถามเพิ่มเติม...
กลุ่มงานการเงิน
โทร. 0 5385 1888 ต่อ 300-305
มือถือ 08 7725 6372, 08 8267 1708
Line ID: @financecmcoop
 

โดย เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์ IP 159.192.173.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

กรุณา Login ก่อนโพส