กระดานถามตอบ

บุคคลถือบัตรผู้ไม่มีสัญชาติไทยสามารถสมัครสมทบได้ไหม


ลบ แก้ไข
หมวด : สคช.

บุคคลถือบัตรผู้ไม่มีสัญชาติไทยสามารถสมัครสมทบได้ไหม

โดย Joy joy เมื่อ 18 เม.ย. 66 14:36 น. IP 182.232.115.***
  • แชร์
ลบ
คุณสมบัติของการเป็นสมาชิกสมทบ
  1. เป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของสมาชิกสามัญ
  2. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ
  3. เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่ 20-60 ปี บริบูรณ์ในวันสมัคร
  4. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
  5. ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ


>> รายละเอียดเพิ่มเติม

การเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ


 

โดย เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์ IP 110.78.156.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

กรุณา Login ก่อนโพส