กระดานถามตอบ

สามารถเปลี่ยนช่องทางการรับเอกสารได้ไหมครับ


ลบ แก้ไข
หมวด : สินเชื่อ

พอดีเห็นครูท่านอื่นได้รับเอกสารแจ้งยอดหุ้นและหนี้ประจำปีกันแล้ว

ซึ่งผมไม่ได้อยู่ที่ที่บ้านตามบัตรประชาชน แต่อยู่บ้านพักสวัสดิการของโรงเรียน

จึงอยากจะทราบว่าต้องการเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารได้ไหมครับ

โดย WICHUBPM เมื่อ 5 ธ.ค. 66 23:25 น. IP 182.53.205.***
  • แชร์
ลบ
หนังสือสอบทานหุ้น หนี้ และเงินฝาก เป็นการสุ่มส่งให้สมาชิก (ไม่ได้รับทุกคน) โดยใช้ที่อยู่ที่ติดต่อได้ในการจัดส่ง

หากท่านสมาชิกมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เงินเดือน ตำแหน่งหรือวิทยฐานะ ให้เขียนแบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมแนบสำเนาประกอบการเปลี่ยนแปลง เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า ทะเบียนบ้าน คำสั่งย้ายหรือสลิปเงินเดือน เป็นต้น ยกเว้น ข้อ 5. และข้อ 6. ไม่ต้องแนบเอกสารประกอบ

UploadImage
 
โดย เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์ IP 110.78.182.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

กรุณา Login ก่อนโพส