กระดานถามตอบ

ลบ
หากสมาชิกมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงการชำระเพิ่มขึ้น 
ท่านสามารถติดต่องานสมาชิกภาพได้ที่ช่องบริการที่ 1 เพื่อทำหนังสือขอปรับงวดชำระหนี้ 
หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารจากเมนูดาวน์โหลด หมวดสมาชิกภาพ และชื่อแบบฟอร์มคือ  "ขอปรับเงินงวด"
แล้วนำส่งที่งานสมาชิกภาพ

หากมีคำถามเพิ่มเติม
โทร. 053-851888 ต่อ 235
งานสมาชิกภาพ
โดย เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสารสนเทศ IP 180.183.146.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

กรุณา Login ก่อนโพส