กระดานถามตอบ

การสมัครสมาชิก สคช.


ลบ แก้ไข
หมวด : สคช.

อยากสอบถามรายละเอียดดังนี้ครับ
1. ถ้าต้องการนำมารดาเข้าสมาชิก สคช. มีเงื่อนไขอะไรบ้างครับ
2. เจ้าตัว(สมาชิกสามัญ) จะต้องเป็นสมาชิก สคช. ก่อนหรือไม่ครับ

ขอบคุณครับ

โดย Cnx001 เมื่อ 8 เม.ย. 61 22:38 น. IP 171.4.250.***
  • แชร์
ลบ
1. การสมัครเป็นสมาชิก สคช.  จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                    1.  เป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
                    2. เป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

                   3. มีอายุไม่เกิน 60 ปี 
ากสมาชิกต้องการจะนำมารดาเข้าสมัครเป็นสมาชิก สคช. จะต้องเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ ก่อน ทั้งนี้ การสมัครเป็นสมาชิก สคช. จะต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี 
2. สมาชิกสามัญไม่จำเป็นจะต้องเป็นสมาชิก สคช. ก่อนก็ได้  

เรียนมาเพื่อทราบ
โดย เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสารสนเทศ IP 183.88.128.***
ลบ
เรียนสอบถามเพิ่มเติมครับ
1. สมัครสมาชิกสมทบ พร้อมกับสมัคร สคช. ได้หรือไม่ครับ
2. เอกสารการสมัครสมาชิกสมทบและ สคช. มีอะไรบ้างครับ

​ขอบคุณครับ
โดย Cnx001 IP 171.4.235.***
ลบ
1. สามารถสมัครภายในวันเดียวกันได้ค่ะ แต่ทั้งนี้ต้องสมัครสมาชิกสมทบก่อนแล้วจึงมาสมัครสคช.ค่ะ
2.1 เอกสารการสมัครสมาชิกสมทบ ได้แก่ ใบสมัครสมาชิกสมทบ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของทั้งสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับโอนประโยชน์ ใบเปิดบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ 
2.2 เอกสารการสมัครสมาชิกสคช. ได้แก่ ใบสมัครประเภทสมทบ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบรับรองแพทย์จากรพ.รัฐเท่านั้น อายุไม่เกิน 30 วัน ค่ะ


สอบถามเพิ่มเติมงานสมาชิกภาพ 053-851888 ต่อ 401 
และงานสคช. 053-851888 ต่อ 203-204 
โดย เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสารสนเทศ IP 183.89.189.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

กรุณา Login ก่อนโพส