กระดานถามตอบ

กู้ใหม่


ลบ แก้ไข
หมวด : สินเชื่อ

อยากสอบถามค่ะ เลขที่สมาชิค 058140 สามารถยื่นกู้สินเชื่อประเภทใดได้บ้างคะ. ขอบคุณค่ะ
 

โดย ครูดอย เมื่อ 19 เม.ย. 61 09:35 น. IP 223.24.107.***
  • แชร์
ลบ
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
- เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน กู้ได้ 2 เท่า ของเงินได้รายเดือน และต้องไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้ว ทั้งนี้ เมื่อรวมกับเงินกู้สำมัญที่ค้างชำระแล้วจะต้องไม่เกินวงเงินกู้สามัญ
- ส่งชำระคืน 12 งวด ต้องไม่มีหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน หรือ ชำระเงินกู้ฉุกเฉินมา อย่างน้อย 2 งวด จึงจะมีสิทธิ์ยื่นกู้ใหม่ได้ ทั้งนี้ ให้ผู้กู้แนบหลักฐานการรับจ่ายเงินเดือนล่าสุดประกอบการขอกู้               
เงินกู้สามัญทั่วไป
- ต้องเป็นสมาชิกสามัญ อายุสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
- ตามหลักเกณฑ์ กู้ได้ 100 เท่า ของเงินได้รายเดือน (เงินเดือน + เงินประจำตำแหน่ง/เงินวิทยฐานะ)
- กู้สูงสุดได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท ผู้กู้ต้องมีค่าหุ้นไม่น้อยว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้
- อายุไม่เกิน 80 ปี และส่งชำระคืนไม่เกิน 240 งวด ยกเว้นวงเงินกู้ไม่เกิน 1,500,000 บาท ส่งชำระคืนไม่เกิน
180 งวด กรณีลูกจ้างประจำที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จรายเดือน ต้องส่งชำระคืนภายในอายุ 60 ปี - เงินได้รายเดือนคงเหลือหลังจากหักชำระประจำเดือน ต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 หรือไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท
โดย เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสารสนเทศ IP 183.89.189.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

กรุณา Login ก่อนโพส