กระดานถามตอบ

เปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์


ลบ แก้ไข
หมวด : สคช.

ไม่ทราบว่า สคช สามารถเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ได้ไหมครับ จะเปลี่ยนจากมารดา เป็นคู่สมรสครับ

โดย borich เมื่อ 28 เม.ย. 61 09:10 น. IP 1.1.168.***
  • แชร์
ลบ
เรียนสมาชิก

การเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์  สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดการเป็นสมาชิก ให้สมาชิกดำเนินการเขียนไปเปลี่ยนแปลงผ้รับผลประโยชน์ พร้อมทั้งแนบเอกสารของผู้รับผลประโยชน์ (สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน) ที่จะระบุเพิ่มเติม หรือที่จะเปลี่ยนแปลง

เรียนมาเพื่อทราบ
โดย หัวหน้างานสมาคมฯ IP 171.4.235.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

กรุณา Login ก่อนโพส