กระดานถามตอบ

สินเชื้อเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ พนักงานราชการมีสิทธิ์กู้หรือไม่คะ


ลบ แก้ไข
หมวด : สินเชื่อ

สินเชื้อเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ  พนักงานราชการมีสิทธิ์กู้หรือไม่คะ  พอดีมีสัญญากู้จำนวน  2  สัญญา คือ สา่มัญ และฉุกเฉิน

โดย ครู กศน. เมื่อ 21 มิ.ย. 61 11:01 น. IP 113.53.83.***
  • แชร์
ลบ
คุณสมบัติของผู้กู้
2.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จากัด มาแล้ว 1 ปี ขึ้นไป
2.2 เป็นสมาชิกที่ได้รับเงินวิทยฐานะหรือเงินประจำตำแหน่ง หรือเงินค่าตอบแทน ตามที่ราชการกำหนด
2.3 ต้องไม่เป็นสมาชิกที่อยู่ระหว่างถูกอายัดเงินปันผล หรือปรับโครงสร้างหนี้ (ปพ.) หรือประนอมหนี้
หรือสมาชิกขาดส่งชาระหนี้ หรือมีประวัติการผิดนัดชำระ หรือมีภาระหนี้เงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์ (สอ.)

สอบถามเพิ่มเติมงานสินเชื่อ 053-851888 ต่อ 600-607 ค่ะ
โดย เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสารสนเทศ IP 180.183.204.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

กรุณา Login ก่อนโพส