กระดานถามตอบ

สอบถามการสมัครสมาชิก สคช ครับ


ลบ แก้ไข
หมวด : สคช.

สมาชิกสามัญ สมัคร สมาชิก สคช เสียค่าใช้หรือเปล่าครับ
และต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการสมัครครับ. ขอบคุณครับ

โดย kim เมื่อ 21 ส.ค. 61 13:21 น. IP 106.0.139.***
  • แชร์
ลบ
เรียนท่านสมาชิก

การสมัครเป็นสมาชิก สคช. มีค่าใช้จ่ายดังนี้
1.ค่าสมัคร 100  บาท
2.เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 400 บาท
3. ค่าบำรุงสมาคมฯ 20 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิิ้นจำนวน 520 บาท

เอกสารประกอบการสมัคร มีดังนี้:-
  1. สำเนาบัตรข้าราชการ  หรือบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันจากสถานพยาบาลของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  อายุไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่รับรอง
  4. สำเนาทะเบียนสมรส   (กรณีที่เป็นคู่สมรส)
โดย หัวหน้างานสมาคมฯ IP 180.183.155.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

กรุณา Login ก่อนโพส