กระดานถามตอบ

สมัครสมาชิก


ลบ แก้ไข
หมวด : สคช.

พึ่งได้รับตำแหน่งพนักงานราชการ3เดือนแต่เปนอัตราจ้างของสพฐ.เปน10ปีสามารถสมัครสมาชิกได้ไหมคะ

โดย ฉวี เมื่อ 22 ต.ค. 61 22:37 น. IP 27.55.83.***
  • แชร์
ลบ
เรียน สมาชิก

การสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด (สคช.)  จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
  1. ต้องเป็นสมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
  2. ต้องเป็นสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด
  3. ต้องมีอายุไม่เกิน  60  ปีบริบูรณ์  หรือเหตุพิเศษตามที่มติคณะกรรมการดำเนินการสมาคมกำหนดอายุผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกได้เป็นกรณีพิเศษ
  4. กรณีสมาชิกที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกสมาคมฯ มีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ได้เมื่อพ้น 36 เดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้ลาออก
                                
โดย หัวหน้างานสมาคมฯ IP 180.183.225.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

กรุณา Login ก่อนโพส