กระดานถามตอบ

สมัครสมาชิคสมทบ


ลบ แก้ไข
หมวด : สมาชิกภาพ

เป็นนักศึกษา พ่อแม่ไม่ได้เป็นสมาชิคสามัญของสหกรณ์สามารถสมัคร สมาชิกสมทบได้ไหมคะ
 

โดย Pantira เมื่อ 3 ม.ค. 62 08:43 น. IP 49.229.151.***
  • แชร์
ลบ
คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ
    1  เป็นบุคคลในครอบครัว (บิดา /มารดา/ บุตร/ คู่สมรส)   ของสมาชิกสามัญ
        หรือ
 เป็นครูผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่
    2  อายุตั้งแต่ 20  - 60 ปี บริบูรณ์ในวันสมัคร
โดย เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสารสนเทศ IP 96.30.68.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

กรุณา Login ก่อนโพส