กระดานถามตอบ

สมาชิกสมทบ


ลบ แก้ไข
หมวด : สคช.

สมาชิกสมทบ สมัครเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ

โดย ครู เมื่อ 1 ก.พ. 62 14:28 น. IP 122.154.246.***
  • แชร์
ลบ
เรียนท่านสมาชิก

การสมัครเป็นสมาชิก สคช. มีค่าใช้จ่ายดังนี้
1.ค่าสมัคร 100  บาท
2.เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 400 บาท
3. ค่าบำรุงสมาคมฯ 20 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิิ้นจำนวน 520 บาท

เอกสารประกอบการสมัคร มีดังนี้:-
  1. สำเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันจากสถานพยาบาลของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  อายุไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่รับรอง
  4. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีที่เป็นคู่สมรส)
โดย เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสารสนเทศ IP 96.30.71.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

กรุณา Login ก่อนโพส