ข่าวกิจกรรม

การประชุมพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด หน่วยบริการอำเภอหางดง

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 14 พ.ย. 2565 เวลา 15:14 น.
 37
               เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด หน่วยบริการอำเภอหางดง และพบปะสมาชิก โดยมี นางเรณู อริยะ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด และ นายชัยกฤต ประไพพิศ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประมวลผลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร ให้แก่สมาชิกหน่วยบริการอำเภอหางดง ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนบ้านทรายมูล อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่