ข่าวกิจกรรม

ประมวลภาพการลงคะแนนเลือกตั้งของผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 15 ธ.ค. 2565 เวลา 12:24 น.
 289
               ประมวลภาพการลงคะแนนเลือกตั้งของผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อสรรหากรรมการหน่วยบริการ ประธานหน่วยบริการ กรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ หน่วยบริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด