ข่าวกิจกรรม

สคช. ให้การต้อนรับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด 2

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 27 ธ.ค. 2565 เวลา 14:25 น.
 531
               สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำโดย นายไพบูลย์ พุทธวงค์ นายกสมาคมฯ นายนิพนธ์  รัตนนิลอมร อุปนายกสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด 2 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด