ข่าวกิจกรรม

รับมอบกระเช้าของขวัญในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 28 ธ.ค. 2565 เวลา 14:42 น.
 286
               นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ รับมอบกระเช้าของขวัญ จากตัวแทนของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด บมจ.ธนาคารกรุงเทพ CAT Telecom และหน่วยงานอื่น ในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด