ข่าวกิจกรรม

ผู้จัดการรับเชิญเป็นวิทยากรการประชุมพัฒนาผู้แทนสมาชิกหน่วยบริการอำเภอแม่แตง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 09 ม.ค. 2566 เวลา 15:01 น.
 609
               นายเอนก คำจำรูญ ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการบรรยายพิเศษในการประชุมพัฒนาผู้แทนสมาชิกหน่วยบริการอำเภอแม่แตง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ในวันที่ 6 มกราคม 2566 ณ สำนักงานหน่วยบริการอำเภอแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่