ข่าวกิจกรรม

สัมมนา "การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตาม พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์"

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 16 ม.ค. 2566 เวลา 09:37 น.
 472
               สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำโดย นายไพบูลย์  พุทธวงค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ร่วมสัมมนา "การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตาม พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์" จัดโดย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด(ชสอ.) ภาคเหนือ ได้รับเกียรติจาก นายวรเทพ เชื้อสุนทรโสภณ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมแกรนด์ราชพฤกษ์ โรงแรม ทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย