ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่เข้าพบคณะกรรมการดำเนินการในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 01 มี.ค. 2566 เวลา 18:44 น.
 573
               วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาวอลิศา ลภาภัทรปิติธนา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่และคณะ เดินทางเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการดำเนินการ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด