ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 20 ก.พ. 2566 เวลา 16:59 น.
 118
               นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการและฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด นำโดย นายไพศาล ไหวฉลาด ประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และพนักงานสหกรณ์ จำนวน 50 คน ตามโครงการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด