ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 27 ก.พ. 2566 เวลา 10:48 น.
 287
               นายกำจรเดช พรหมสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยนายอำนวย รัตนะ ประธานกรรมการเงินกู้ และนายจักรพันธ์ เทพคุณ กรรมการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ซึ่งทาง สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” และเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ในขบวนการสหกรณ์ให้เกิดความร่วมมือกันทำงานเพื่อประโยชน์แก่ขบวนการสหกรณ์ แสดงถึงการรวมพลังสามัคคี ความพร้อมเพรียงกันในขบวนการสหกรณ์ และสหกรณ์ฯ ยังร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ลานพระอนุสาวรีย์พระราชบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
               และในวันดังกล่าว นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา ถวายเครื่องสักการะและมาลัยพระกร พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ตัวแทนชมรมประธานกรรมการหน่วยบริการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ณ ลานพระรูปพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ บริเวณด้านหน้าสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด