ข่าวกิจกรรม

ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบภายใน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 29 มี.ค. 2566 เวลา 17:01 น.
 562
               สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำโดย นายอนันต์ สุวรรณคะโต พร้อมคณะผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบภายใน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด จำนวน 5 คน ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านการตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ของสหกรณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ตรวจสอบภายในของสหกรณ์ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงาน และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง ชั้น 2 สำนำงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด