ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้มีคุณูปการต่อสหกรณ์เนื่องในวันสงกรานต์

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 17 เม.ย. 2566 เวลา 14:29 น.
 168
               วันที่ 12 เมษายน 2566 คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประธานกรรมการหน่วยบริการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ร่วมสระเกล้าดำนัว “ป๋าเวณี รดน้ำดำหัว ปี๋ใหม่เมือง” นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด และนายเอนก คำจำรูญ ผู้จัดการ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ เพื่อแสดงถึงความกตัญญู และเป็นการสืบสานประเพณีไทย ตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเนื่องในวันสำคัญ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด