ข่าวประชาสัมพันธ์

การจ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2566

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 22 ม.ค. 2567 เวลา 14:44 น.
 3249
UploadImage

>> ขั้นตอนการกดเงินฝากออมทรัพย์ ATM จากตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย <<

>> แจ้งอัตราปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2566 และช่องทางการตรวจสอบ <<

 
สอบถาม ปัญหาการกดเงินฝาก
กลุ่มงานประมวลผลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 5385 1888 ต่อ 405
มือถือ 09 2224 6374, 08 7725 6194
Line ID: itcmcoop


สอบถาม รายละเอียดปันผล
กลุ่มงานการเงิน
โทร. 0 5385 1888 ต่อ 301-305
มือถือ 
08 8267 1708, 06 4589 8279
Line ID: @financecmcoop