ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ประจำปี 2566

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 06 พ.ย. 2566 เวลา 18:07 น.
 213
               เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ร่วมทำบุญและให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดแพรคลุมป้ายอาคารสำนักงานหน่วยบริการอำเภอสารภี ตามโครงการส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ประจำปี 2566 มีนายสมเกียรติ สุทธหลวง ประธานกรรมการการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการนี้ได้รับเงินทุนสาธารณประโยชน์ของสหกรณ์ฯ จำนวน 150,000 บาท เงินบริจาคจากขบวนการเครือข่ายสหกรณ์ จำนวน 100,000 บาท คณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 15,000 บาท และชมรมประธานกรรมการหน่วยบริการ จำนวน 15,000 บาท โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ ประธานกรรมการหน่วยบริการ สมาชิก และฝ่ายจัดการเข้าร่วมโครงการ ณ สำนักงานหน่วยบริการอำเภอสารภี ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่