ข่าวกิจกรรม

ร่วมงานทอดกฐินพระราชทาน

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 13 พ.ย. 2566 เวลา 17:17 น.
 320
               เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการและผู้จัดการ ร่วมทำบุญงานทอดกฐินพระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 9 สมาคม 7 กลุ่มวิชาชีพ โดยมี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ (สสอต.) เป็นเจ้าภาพหลัก เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดพิศาลรัญญาวาส พระอารามหลวง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมียอดกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 1,521,235.25 บาท